Οι τιμές U που ορίζονται στους πίνακες αναφέρονται σε ένα κουφωμα pvc με πλάτος 1230 mm και ύψος 1480mm. Τα παράθυρα δοκιμάζονται από τον κατασκευαστή σε αυτό το μέγεθος. Σε ένα μικρότερο παράθυρο οι τιμές U επιδεινώνονται, ενώ σε ένα μεγαλύτερο βελτιώνονται.

Τιμές U για IDEAL 4000

U g γυαλίU f πλαίσιοU w παράθυρο  
[W / m²K]
[W / m²K]Διάκενο αλουμινίου με Ψ=0,07W/m2KΔιάκενο αλουμινίου KDS με Ψ=0,04W/m2KΔιάκενο Swisspacer V με Ψ=0,032W/m2K
1,11,31,3 (1,34)1.3 (1.26)1.2 (1.24)
1,01,31.3 (1.27)1.2 (1.20)1.2 (1.18)
0,71,31,1 (1,07)1,0 (1,00)0,98
0,61,31,0 (1,01)0,930,91
Γραμμικό κουφώματος PVC IDEAL 4000

Γραμμικό Ideal 4000

Τιμές U για IDEAL 5000

U g γυαλίU f πλαίσιοU w παράθυρο  
[W / m²K][W / m²K]Διάκενο αλουμινίου με Ψ=0,07W/m2KΔιάκενο αλουμινίου KDS με Ψ=0,04W/m2KΔιάκενο Swisspacer V με Ψ=0,032W/m2K
1,11,21,3 (1,30)1.2 (1.23)1.2 (1.21)
1,01,21.2 (1.24)1.2 (1.16)1,1 (1,14)
0,71,21,0 (1,03)0,960,94
0,61,20,970,890,87
Γραμμικό κουφώματος PVC IDEAL 5000

Γραμμικό Ideal 5000

Τιμές U για IDEAL 8000

U g γυαλίU f πλαίσιοU w παράθυρο  
[W / m²K][W / m²K]Διάκενο αλουμινίου με Ψ=0,07W/m2KΔιάκενο αλουμινίου KDS με Ψ=0,04W/m2KΔιάκενο Swisspacer V με Ψ=0,032W/m2K
1,11,01.2 (1.24)1.2 (1.17)1.1 (1.15)
1,01,01.2 (1.17)1,1 (1,10)1,1 (1,08)
0,71,00,970,900,88
0,61,00,900,830,81
Γραμμικό κουφώματος PVC IDEAL 5000

Γραμμικό Ideal 8000